Działania projektowe

Drukuj
Utworzono: 28 październik 2019


I. BEZPOŚREDNIE

1. Przygotowanie warsztatowe i wystawienie 4 inscenizacji teatralnych; „Miodobranie”, „Jesienne pod strzechą bajanie”, Misterium Męki Pańskiej”, „Dziady cz. II A. Mickiewicza”.

2. WARSZTATY KULTUROWE

Składa się na nie 19 comiesięcznych 2,5 godzinnych spotkań, obejmujących tematykę: rękodzieła 8, de cupage – 4, tradycji kulinarnych 6, dawnych tradycji, obrzędów i zwyczajów 2. Adresowane są głównie dla seniorów, członków KGW, ale też wszystkich zainteresowanych.


II. Inicjatywy towarzyszące

- wystawy wyrobów warsztatowych,
- wyjazdy edukacyjno – integracyjne,
- doposażenie techniczne; stoisko wystawiennicze, mikroporty, rekwizyty sceniczne.