Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Cele statutowe


CELE STATUTOWE:

1.    Rozwijanie twórczości i kreatywności mieszkańców wsi Jelna.
2.    Integrowanie i aktywizowanie lokalnego środowiska.
3.    Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i oświatowego miejscowości.
4.    Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
5.    Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
6.    Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
7.    Promowanie wsi Jelna i jej mieszkańców.
8.    Wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
9.    Działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, pielęgnacja tradycji i dorobku kulturowego lokalnej społeczności.
10.    Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i upowszechnianie zdrowego trybu życia.
11.    Działania mające na celu promowanie lokalnych walorów turystycznych miejscowości i ochrony środowiska naturalnego.
12.    Promowanie folkloru ludowego regionu.
13.    Wspieranie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.

Copyright © 2019 Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jelna "Złoty Potok". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke