Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Utworzono: 14 czerwiec 2019

Na podstawie § 17 ust 2-5 Statutu Stowarzyszenia Złoty Potok na dzień 27 czerwca, godz. 20.00 w Domu Kultury w Jelnej zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza.
4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu.
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego.
6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.
Część uchwałodawcza:
8. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z Działalności Zarządu.
9. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego.
10. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zakończenie zebrania.


Zarząd

 

Copyright © 2021 Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jelna "Złoty Potok". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke