Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Ogłoszenie wyników konkursu w ramach PO FIO w 2012 r.

Utworzono: 05 czerwiec 2012

Miło nam poinformować iż zgodnie z informacją przekazaną przez Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie „Złoty Potok” uzyskało w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. dofinansowanie projektu pn. „Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulturowego sposobem na integrację międzypokoleniową i rozwój potencjału mieszkańców wsi Jelna”.

Jest to tym bardziej istotne, gdyż złożony przez nas wniosek był jednym z prawnie 1500 jakie wpłynęły z całej Polski w ramach Priorytetu I: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne. Oferta naszego stowarzyszenia otrzymała 212 pkt, co dało nam 2 lokatę punktową w ramach ogółu wniosków złożonych na Priorytet I i było najwyższą ocenąobszarze pielęgnowania tożsamości narodowej i kulturowej, dzięki czemu znalazła się wśród 165 projektów, które otrzymały dofinansowanie ze strony Instytucji Zarządzającej PO FIO 2009-2013. Planowana kwota dofinansowania 26.665 zł. na realizację projektu w roku 2012 i 37.898 zł. w roku 2013.

Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

 

Copyright © 2021 Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jelna "Złoty Potok". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke