Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Życzenia bożonarodzeniowe

Utworzono: 23 grudzień 2020


Świąt radosnych tajemnicą Wcielenia i Narodzenia Boga - Dzieciny

złożonej w ludzkie ręce

życzy Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia "Złoty Potok"

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Utworzono: 22 lipiec 2020

Na podstawie § 17 ust 2 Statutu Stowarzyszenia Złoty Potok na dzień 5 sierpnia, godz. 19.00, II termin godz. 19.30 w Domu Kultury w Jelnej zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu.
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego.
6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.

Część uchwałodawcza:

8. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z Działalności Zarządu.
9. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego.
10. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór Prezesa i Członków Zarządu na następną kadencję.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
15. Sprawy różne, wolne wnioski.
16. Zakończenie zebrania.

Zarząd

 

CHRYSTUS PRZEBŁAGAŁ ZA NAS OFIARĄ KRZYŻA

Utworzono: 10 kwiecień 2020

 

Zbawiennych owoców rozpamiętywania Męki naszego Pana, zawierzenia w Jego Miłosierdziu
i czerpania z nadziei płynącej ze Zmartwychwstania

                                                                                                     

Stowarzyszenie "Złoty Potok"

Życzenia Świąteczne

Utworzono: 23 grudzień 2019

 

Dziecię od dwóch tysiącleci przychodzi i puka

A serce me… zaprasza i nadejścia słucha?

Czy, jak niegdyś drzwi owej gospody

Zamknięte na to Słońce, w mroku szczęścia szuka...?

(AC)


 

W klimacie szczególnych dni, znaczonych świąteczną radością z Bożego Narodzenia proszę przyjąć serdeczne życzenia, aby ogłoszony przez Aniołów pokój był udziałem naszych serc i darem dla innych. Nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem dobrych wyborów i obfituje we wzajemną, międzyludzką życzliwość.


Stowarzyszenie Złoty Potok

 

Podkategorie

Copyright © 2021 Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jelna "Złoty Potok". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke